Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu

Erdoğan ailesinin üç ismiyle birlikte Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu tarafından vakfedilen Recep Tayyip Erdoğan Vakfı ile İstanbul’da Erdoğan’ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği “Recep Tayyip Erdoğan Müzesi” ve “Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi” kurulması amaçlanıyor. Vakıfta ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler de düzenlenecek. Vakfın mal varlığı 120,000 TL olarak belirlendi.